Åpenhetsloven

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold. I tillegg skal loven sikre allmenheten tilgang til informasjon. Loven pålegger Trucktech AS en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjøre aktsomhetsvurderinger. Selskapets leverandører er sentrale for evnen til å utføre vår virksomhet. Trucktech AS ønsker at våre forretningsforhold skal være basert på tillit og åpenhet. Alle våre leverandører skal respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø. Vi har startet kartleggingen av våre leverandører med tanke på de risikoområdene åpenhetsloven omfatter, og tilskrevet enkelte leverandører for å få ytterligere informasjon. Dette arbeidet vil være en pågående prosess. Styret i Trucktech AS har vedtatt selskapets policy for åpenhetsloven og blant annet utarbeidet etiske retningslinjer samt ansvar for den daglige ledelse til etterlevelse av den.

Spørsmål vedrørende Trucktech AS`s etterlevelse av åpenhetsloven kan rettes til Line Jeppesen; [email protected]