Åpenhetsloven

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven er utformet for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i virksomheter. Den gir også allmennheten tilgang til informasjon. Hos Trucktech AS, følger vi denne loven, og den pålegger oss å oppfylle informasjonsplikter og utføre nødvendige aktsomhetsvurderinger.

Våre leverandører spiller en sentral rolle i vår evne til å drive vår virksomhet. Hos Trucktech AS verdsetter vi tillit og åpenhet i våre forretningsforhold. Vi forventer at alle våre leverandører respekterer fundamentale menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljøhensyn. Vi har allerede startet en kartlegging av våre leverandører med fokus på risikoområder som omfattes av åpenhetsloven. Vi har også kontaktet enkelte leverandører for å innhente ytterligere informasjon. Dette arbeidet vil fortsette som en kontinuerlig prosess.

Styret i Trucktech AS har vedtatt en tydelig policy for etterlevelse av åpenhetsloven. Vi har utarbeidet etiske retningslinjer og tildelt ansvar for daglig ledelse for å sikre at denne politikken blir opprettholdt.

Spørsmål vedrørende Trucktech AS`s etterlevelse av åpenhetsloven kan rettes til Line Jeppesen; [email protected]