Personvern­erklæring

Personvern­erklæring

Denne personvernerklæringen gjelder for Trucktechs nettsteder. Trucktech AS er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på nettsiden trucktech.no.

Behandlingsgrunnlag

Vi tar kun kontakt basert på legitim interesse og informasjon som du frivillig gir oss. Vi mottar informasjon og henter informasjon basert på legitim interesse som er gitt. Vårt behandlingsgrunnlag er ditt samtykke, grunnlaget for å oppfylle vår kontrakt, nødvendig for å oppfylle vår rettslig plikt jfr., bokføringsloven og lov om arkiv.

Personopplysninger som behandles

Trucktech samler ikke inn personopplysninger som personnummer eller opplysninger om personlige betalingskort.

Eksempler på personopplysninger som innhentes:

  • Navn
  • E-postadresse
  • Telefonnummer*

Hvordan innhentes informasjonen?

Trucktech samler inn personopplysninger kun om skjemaet for kurspåmeldinger og/eller nyhetsbrev blir benyttet. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du likevel velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til produkter og tjenester fra oss.

Formålet med informasjonen som innhentes:

  • For å behandle forespørsler/påmeldinger vedrørende våre kurs
  • For å kunne sende relevante nyheter/informasjon

Vi oppretter profiler på bakgrunnen av informasjonen som innhentes, for å kunne tilby deg de mest relevante produktene og yte god kundeservice. Profilene baseres kun på informasjon som du frivillig gir oss, vi henter ikke inn informasjon for dette formålet fra tredjeparter.

Når du besøker nettsiden vår, innhenter vi viss informasjon via automatiserte metoder ved å bruke informasjonskapsler («cookies»). Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på enheten din når du besøker en nettside. Når du først besøker en nettside, vil en informasjonskapselfil bli sendt til din enhet, som identifiserer nettleseren din.

Les mer om hvordan vi benytter oss av informasjonskapsler: Informasjonskapsler.

Hvordan lagres informasjonen?

Informasjon innhentet gjennom registreringsskjema på trucktech.no lagres i vårt e-marketing system og CRM-system for kundedialog.

Hvor lenge lagrer vi personopplysninger?

Vi lagrer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt å lagre opplysningene. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet.

Hvordan slettes opplysningene?

Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte oss via [email protected].

Utlevering av informasjon til tredjepart?

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men Trucktech kan bruke underleverandører til å levere hele eller deler av nettsiden og distribusjon av annen relevant informasjon. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av Trucktech.

Rettigheter

Som bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

Dersom du mener at Trucktech ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Du kan også ta kontakt med behandlingsansvarlig hos Trucktech AS:

Line Jeppesen

[email protected]

+47 951 31 345

Har du spørsmål?

Har du spørsmål vedrørende vår personvernerklæring kan du benytte følgende kontaktinformasjon: