Service

Profesjonell service fra Trucktech AS for ditt arbeidsutstyr- vi dekker hele landet!

Trucktech AS har en dyktig stab av servicemekanikere som er klare til å ta vare på ditt utstyr. Våre mekanikere er kvalifiserte til å utføre de fleste reparasjoner rett hos deg, og hver av dem disponerer en velutstyrt servicebil for å kunne utføre jobben.

Vi har et stort moderne verksted i våre lokaler i Fredrikstad og i tillegg et verksted i Trondheim.

Service- og kontrollmuligheter!

Det er økende etterspørsel etter profesjonell service og sakkyndig kontroller, og hos Trucktech legger vi stor vekt på sertifisering av våre servicemekanikere for å kunne levere denne ekspertisen.

Vi tilbyr gunstige servicekontrakter som sikrer regelmessig vedlikehold og service for din maskinpark. Dette er avgjørende for å sikre sikkerhet og optimal funksjonalitet. I tillegg vil jevnlig tilsyn bidra til å bevare verdien på maskinene dine.

Vårt verksted er sertifiserte i henhold til forskrifter om sertifisering og bruk av arbeidsutstyr §53. Vi har også en godt utstyrt delavdeling/ delelager som sikrer at nødvendige reservedeler sjelden er langt unna.

Vårt verksted er sertifisert i.h.t. forskriftene om sertifisering og bruk av arbeidsutstyr §53. I tillegg har vi et godt utstyrt delelager slik at delene vi trenger sjelden er langt unna.

Les mer om Forskrift om utførelse av arbeid §12

Har du spørsmål?

For å komme i kontakt med vår serviceavdeling kan du benytte følgende kontaktinformasjon: