Åpenhetsloven

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven 2024: Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold.

Denne loven gir allmennheten tilgang til informasjon. Hos Trucktech AS, følger vi denne åpenhetsloven , og den pålegger oss å oppfylle informasjonsplikter og utføre nødvendige aktsomhetsvurderinger.

Våre leverandører spiller en sentral rolle i vår evne til å drive vår virksomhet. Hos Trucktech AS verdsetter vi tillit og åpenhet i våre forretningsforhold. Vi forventer at alle våre leverandører respekterer fundamentale menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljøhensyn. Vi har allerede startet en kartlegging av våre leverandører med fokus på risikoområder og vi har også kontaktet enkelte leverandører for å innhente ytterligere informasjon. Dette arbeidet vil fortsette som en kontinuerlig prosess.

Styret i Trucktech AS har vedtatt en tydelig policy for etterlevelse av åpenhetsloven. Vi har utarbeidet etiske retningslinjer og tildelt ansvar for daglig ledelse for å sikre at denne politikken blir opprettholdt.

Les mer om åpenhetsloven på Lovdata.

Les også om vår Miljøfyrtårn-sertifisering

 

Har du spørsmål?

Spørsmål vedrørende Trucktech AS’ etterlevelse  kan rettes til Line Jeppesen.

Miljofyrtarn Setifisert emblem 900x1000px e1713344758944