Forside

Stillaskurs 5-9 meter – Teori og praksis

Stillaskurs 5-9 meter – Teori og praksis

Dato

8. april

Tid

08:30
– 16:00

Frist

8. mars

Pris

6500,-

Sted

Trucktech,Titangata 13, 1630 Gamle Fredrikstad

I henhold til «Forskrift om utførelse av arbeid» nr. 1357, § 17-2, skal arbeidsgiver sørge for at arbeidstakere som skal arbeide med montering, demontering, endring og kontroll av stillas med øverste stillasgulv over to meter i standardoppstilling får opplæring. Kravet til opplæring gjelder også for rullestillaser over to meter. Kurset gir grunnleggende teoretisk og praktisk opplæring i samsvar med forskriftens krav.

I løpet av kurset vil deltakerne få innsikt i relevante lover og forskrifter ved arbeid i høyden. Deltakerne vil også få en innføring i ulike typer stillas, montering/demontering, lover og forskrifter, beregninger osv.

Praksis gjennomføres hos oss slik at læringsutbytte blir best mulig. Kan også få bekreftelse av arbeidsgiver at man har nok praktisk erfaring.

Formål: Kvalifisere arbeidstaker for montering, demontering, endring og kontroll av stillas med øverste stillas gulv inntil 9 meter i standard oppstilling.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
– forståelse av planer for montering, demontering eller endringer av det aktuelle stillaset
– sikkerhet ved montering, demontering eller endringer av det aktuelle stillaset
– tiltak for å redusere fallrisikoen for personer og gjenstander
– kontroll av stillas
– sikkerhetstiltak i tilfelle væromslag
– tillatte belastninger
– kontroll av stillas

Kurset går over 4 dager hvor 2 dager er teori og 2 dager er praksis.

Pris er for teori og praksis

ved behov for kun teori ta kontakt for pris.

Har du spørsmål?

Lurer du på noe vedrørende våre kurs, eller trenger du hjelp med påmelding, bruk kontaktinformasjonen under for å komme i kontakt med oss.

Se våre andre kurs

Trykk på knappen under for å se hvilke andre kurs Trucktech tilbyr.

Påmelding

Fyll ut informasjonen under for å melde deg på dette kurset.

Påkrevde felter er markert med *

Event registration closed.