Utleie

Trucktech Utleie AS tilbyr en omfattende utleietjeneste som gir deg tilgang til en stor maskinpark med et bredt spekter av maskiner og utstyr. Vi tilbyr både korttids- og langtidsleie, samt prosjektleie. Hos oss kan du leie alt fra små lifter og toalettbrakker, til teleskoptrucker, gaffeltrucker og hengere.

Utleie har mange fordeler:

  • Økt Fleksibilitet: Tilpass maskinparken etter behov.
  • Moderne Maskinpark: Få tilgang til nyere og mer moderne utstyr.
  • Enkelt Vedlikehold: Vi tar oss av service og vedlikehold, du trenger kun tenke på daglig drift.
  • Hurtig Assistanse: Rask hjelp og erstatningsutstyr ved driftsstans.
  • Forutsigbare Kostnader: Fast månedlig kostnad som forenkler budsjettering.
  • Frigjort Kapital: Slippe å binde kapital i eierskap.
  • Prosjektleie: Returner utstyret etter avsluttet prosjekt.

Merk: Utleie er forskjellig fra leasing, som er en finansieringsavtale der kunden kjøper utstyret. I samarbeid med finansieringsselskaper tilbyr vi også leasing alternativer.

Foto: Næringsliv Østfold og Follo

Har du spørsmål?

For å komme i kontakt med vår utleieavdeling kan du benytte følgende kontaktinformasjon:
1